Velkommen 

Taksering - Uavhengig kontroll - Prosjekt- og Byggeledelse

Det meste innen takst og taksering

Hvem er vi?

Om oss

Taksering - Uavhengig kontroll - Prosjekt- og Byggeledelse 

Vi leverer tjenester i Midtre Gaudal, Melhus, Rennebu, Oppdal, Trondheim og omegn!

Vi er en sertifisert takstbedrift for boligsalgsrapport, uavhengig kontroll, skadetaksering, skjønn, tilstandsvurdering og verdivurdering av boliger med mer. Vi er tilknyttet Norsk Takst og arbeider i henhold til takstbransjens strenge etiske regler.

Takstmann sertifisert for oppdrag innen en rekke ulike områder. Både privatpersoner, bedrifter og forsikringsselskapers behov for takseringstjenester i store deler av Midt-Norge vil med dette være godt dekket. Vi utfører også oppdrag i resten av landet, særlig ved større hendelser eller spesialskader.

Med lang erfaring innen bransjen og løpende etterutdanning, går vi for å være godt oppdatert innenfor vårt felt, og kan dermed bistå de fleste med vår ekspertise.

Vi kan tilby en gjennomgang av deres bolig for å finne tilstanden til boligen, om det er ved skade, salg, eller behov for vedlikehold.

Ta kontakt for en hyggelig prat!

Norges Takst
Norges Takst

NTF arbeidef for økt anvendelse av kvalifiserte, pålitelige og objektive takstfolk innen taksering.

Norges Takst

NTF arbeidef for økt anvendelse av kvalifiserte, pålitelige og objektive takstfolk innen taksering.

Det Norske Veritas
Det Norske Veritas

DNV er en uavhengig stiftelse som arbeider for sikring av liv, verdier og miljø.

Det Norske Veritas

DNV er en uavhengig stiftelse som arbeider for sikring av liv, verdier og miljø.

Mesterbrev
Mesterbrev

Lovbeskyttet tittel på en håndverksmester, og høyeste utdannelse i håndverksfagene.

Mesterbrev

Lovbeskyttet tittel på en håndverksmester, og høyeste utdannelse i håndverksfagene.

Sentral Godkjenning
Sentral Godkjenning

Sentral godkjenning for ansvarsrett utstedes av Statens bygningstekniske etat.

Sentral Godkjenning

Sentral godkjenning for ansvarsrett utstedes av Statens bygningstekniske etat.

Tjenester

Takster for verdi og lån

En verditakst er en beregning av bygningens/boligens verdi slik den fremstår på befaringsdagen. Rapporten inneholder en beskrivelse av takstobjektet, arealet, samt beregning av markedsverdi og låneverdi.

Tilstandsrapport og vedlikeholdsplan

En tilstandsrapport inneholder en detaljert beskrivelse av bygningens/boligens vedlikeholdsmessige status. Bygningsdelenes tilstand angis i grader av svekkelse. En tilstandsrapport kan om ønskelig integreres i en verditakst. Borettslag kan f.eks ha stor nytte av en vedlikeholdsplan, som grunnlag for vedlikeholdsbudsjett.

Skadetakst og naturskade

En skadetakst inneholder detaljert beskrivelse av en skade på bygning eller del av bygning, kombinert med utarbeidelse av kostnadsoverslag for utbedring. Vi utfører også skadetakster som følge av naturskader på bygninger, veganlegg, broer og inn- og utmark. Innehar godkjenning for taksering for både Statens naturskadeordning / Landbruksdirektoratet og Norsk Naturskadepool (forsikringsselskapene ).

Boligsalgsrapport

En boligsalgsrapport er i prinsippet bygget opp som en tilstandsrapport. Forskjellen ligger i at det i en boligsalgsrapport blir lagt spesiell vekt på å beskrive forhold som er særlig relevante i forbindelse med eierskifte

Trykktesting

Trykktesting, eller lekkasjemåling gjøres for å måle hvor lufttett boligen din er. Skjerpede krav har medført økt fokus på dette, og dette må utføres og dokumenteres på alle nye boligbygg, skoler, barnehager o.l. Vi utfører trykktesting av både ferdige bygg og bygg under oppføring (f.eks i «vindtett-fase»), for både private og bedrifter.

Tomtetakst

Ved taksering av tomter tas hensyn til beliggenhet og tomteareal kombinert med reguleringsbestemmelser for eiendommen. Bestemmelsene gir informasjon om hva og hvor mye tomten kan bebygges med.

Forhåndstakst

 En forhåndstakst beskriver verdien på den aktuelle eiendommen på et valgt fremtidig tidspunkt etter en bestemt endring av eiendommen. Rapporten er i prinsippet en normal verditakst, men den gjelder en ikke oppført bygning eller en ikke oppført del av en bygning.

Reklamasjonstakst

Reklamasjon kan være aktuell enten ved kjøp av bruktbolig, kjøp/oppføring av ny bolig, eller ved utført arbeid på en bolig/bygning. Vi hjelper deg med å avgjøre om det utførte arbeidet er i henhold til hva man kan forvente, i forhold til avtale eller håndverksmessig standard.

Uavhengig kontroll

Ved nybygg eller tilbygg setter myndighetene i mange byggesaker krav om at det skal foretas uavhengig kontroll av ekstern konsulent. Vi har siden kravet ble innført i 2013 utført kontroll av f.eks våtrom og lufttetthet, for både private og utbyggere. Vi innehar sentral godkjenning for dette.

Bygge- og prosjektledelse

Vi utfører byggeledelse og prosjektledelse for private byggherrer og eiendomsselskaper, både ved rehabiliteringsarbeider og nybygg / tilbygg.

Byggelånsoppfølging

Ved oppføring av ny bolig vil banker (långiver) i mange tilfeller ha en sikkerhet for at byggelånet ikke blir belastet med høyere beløp, enn hva de tilførte verdier til bygget representerer. Vi kan bistå med oppfølging av dette og eventuelt også en vurdering av utførelsen.

Overtakelsesforretning og ett-års befaring

Ved overtagelse av ny bolig / leilighet ønsker mange boligeiere bistand av takstkonsulent for en gjennomgang av boligen før man overtar. Bistand av takstkonsulent kan også være ønskelig ved såkalt «ett-års befaring», der man gjennomgår boligen med utbygger etter å ha bodd i boligen ett år.

Skjønn

Ved omfattende skader eller totalskade på bygninger, kan det være aktuelt med skjønn i forbindelse med forsikringsoppgjør. Vi utfører skjønn for både skadelidte og forsikringsselskaper

Kontakt oss

Trenger du hjelp med taksering, eller ønsker du en uavhengig kontroll? Fyll ut skjemaet under, så vil vi kontakte deg iløpet av kort tid

913 58 283
7288 SOKNEDAL
Orgnr 919 262 052